Årets Bästa Bok!

Vett och etikett á la Carmen Jag var en av författarna som tilldelades pris av Måltidsakademien för ÅRETS BÄSTA BOK inom kategorin SOCIAL KOMPETENS år 2010 för boken Vett och etikett á la Carmen. Juryns motivering löd: ’Allt är möjligt med rätt attityd är slagordet i denna bok, som också ger handfasta råd om kläder, inbjudningar, vad klädkoder heter på andra språk och […]