Ready Steady Go!

Ready Steady Go! är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyanlända elever i åldern 12–16 år. Eleven startar på den nivå som passar bäst –oavsett ålder. Den första delen i serien, Ready Steady Go! är avsedd för nybörjare i engelska och förutsätter varken förkunskaper i engelska eller svenska. I den digitala delen, som medföljer varje elevbok, befäster eleven olika färdigheter och kan testa sig själv.

Med Ready Steady Go! får eleven

  • följa en tydlig struktur för att nå de grundläggande målen för grundskolan
  • ta inlärningen i överblickbara steg med mycket stöttning
  • lära sig engelska från grunden utan att behöva kunna svenska
  • kontrastera till sitt eget modersmål och lära sig svenska samtidigt
  • göra en konkret dokumentation av sina framsteg

Läs mer och beställ på Studentlitteratur!