Intro_1-omslag.indd

Om Introserien:

Intro  Series mark

Svenska för unga nybörjare

Intro vänder sig till ungdomarna i förberedelseklass och i språkintroduktionen. Intro 1 och 2 ger tonåringarna som kommer till Sverige en chans att möta ett läromedel för just dem. Ett läromedel som sätter deras tankar och känslor i förgrunden. Ett läromedel som med tydlig struktur, stadig progression och god pedagogik ger eleverna goda förutsättningar i sin språkutveckling. Till serien finns också två övningsböcker.

Läs mer och beställ på Liber!

 

bench-people-smartphone-sun-large

 Om Språkisserien:

Språkis  Series mark

Låt samtalet ta tid!
Språkis riktar sig till elever med svenska som andraspråk. Materialet består dels av Språkis för nyanlända, dels av Språkis för nyfikna. Språkis för nyanlända passar de barn som inte har några förkunskaper alls i svenska språket. Språkis för nyfikna passar de barn som kan kommunicera på svenska, men som behöver lära sig de språkliga strukturerna och utöka sitt ordförråd.

Läs mer och beställ på Liber!